Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Gobe
19:55
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz

March 07 2017

Gobe
20:09

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viabzdura bzdura
Gobe
20:08
9076 2e80 500
Reposted fromPoranny Poranny viahormeza hormeza

July 04 2015

Gobe
17:54

nie chce mi się niczego ogarniać, niczego.

Reposted frommefir mefir viabzdura bzdura
Gobe
17:54
Gobe
17:54
Reposted fromillidan illidan

June 30 2015

Gobe
23:26
Gobe
23:25
2971 dcc0
Reposted fromfelicka felicka viaposzukiwasz poszukiwasz
23:24
0551 4ab2 500

dakota-scum:

Rock Candy 😍

Reposted fromsunlight sunlight viaposzukiwasz poszukiwasz
Gobe
23:24
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaposzukiwasz poszukiwasz
Gobe
23:23
6174 9f5f 500
googles neural net can interpret what is in a picture


but it can also draw new pictures by interpreting too much.

Here the neural net was told to search in this image for animals and humans periodicalythis is the result


there are more
nature but no wildlife, right?
google neural net found enough


here the net interpreted from nearly nothing an image

there are many more from googles lsd trip:Reposted fromNeutrum Neutrum viaposzukiwasz poszukiwasz
Gobe
23:23
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viaposzukiwasz poszukiwasz
Gobe
23:22
Reposted fromFlau Flau viaposzukiwasz poszukiwasz
23:07
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viabzdura bzdura
Gobe
17:28
5828 425f
Reposted fromkotowate kotowate viaposzukiwasz poszukiwasz

June 29 2015

Gobe
11:04
5828 425f
Reposted fromkotowate kotowate viagoaskalice goaskalice

June 28 2015

Gobe
15:15
3639 c3d2 500
Henryk Waniek (ur. 1942) w Oświęcimiu. Przyjaciel Zdzisława Beksińskiego. "Uchodzę za malarza magii, magii opisywania świata. Magia przedstawia świat symbolami." 
Reposted frommental-cat mental-cat viapsychedelics psychedelics
Gobe
15:15
3634 af6b 500
Henryk Waniek (ur. 4 marca 1942 w Oświęcimiu) – śląski malarz surrealista, grafik, pisarz, publicysta, krytyk artystyczny i literacki. 
Reposted frommental-cat mental-cat viapsychedelics psychedelics

June 25 2015

Gobe
20:46
5137 1925 500
Reposted fromurban-cities urban-cities viapl pl
Gobe
17:50
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl